Studio pro nejmenší

- je určeno rodičům s dětmi od 2 let (po dohodě možno i od 18 měsíců)
- zahrnuje 4 zájmové činnosti, které jsou tematicky zaměřené (např. OBLOHA, BARVY A TVARY, JARO, ZOO, VESNICE, VÁNOCE, VELIKONOCE a další)
- zájmová činnost tělovýchovná (pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního, tak netradičního (obruče, švihadla, padák, peříčka a další)
- zájmová činnost hudebně pohybová (zpěv a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů, tanec či pohybová improvizace za doprovodu hudební nahrávky)
- zájmová činnost výtvarná a pracovní (malování, trhání, stříhání, lepení, navlékání, modelování – není důležitý výsledek, ale radost z činnosti!)
- zájmová činnost literárně – dramatická (společné čtení či prohlížení knížek)
- vhodné jako příprava pro vstup do mateřské školy