Cvičení předškolních dětí od 3 do 6 let

-    je určeno dětem od 3 do 6 let bez doprovodu rodičů
-    cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti
-    pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního, tak netradičního (obruče, švihadla, disky, ježkové mini míče a další)
-    závodivé hry
-    hudebně pohybová činnost s využitím, písniček, říkadel a hudebních nástrojů
-    využití náčiní a nářadí v hlavní části cvičební jednotky, která je organizována formou „OPIČÍ DRÁHY“ (tunely, tyče
-    a kužely, koordinační žebřík, balanční kotouče a nášlapné mety, plastová kladina, žíněnky a další)
-    rozvoj jemné motoriky
-    rozvoj rozumového vývoje