Markéta Techlová

Jmenuji se Markéta Techlová. Jsem maminka dvou chlapců. Od roku 1989 se neustále vzdělávám formou kurzů a odborných seminářů, které jsou přínosem pro moji cvičitelskou a lektorskou práci s dětmi a jejich rodiči. V roce 2009 jsem úspěšně dokončila doplňující pedagogické studium na Univerzitě Karlově v oboru vychovatel – pedagog volného času a v roce 2010 cvičitelský kurz 1. třídy specializovaný na cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi. Ve své práci se zaměřuji na cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi a předškolní děti. Nabízím také instruktážní kurz masáží dětí a kojenců podle Jany Hašplové a správné manipulace s novorozencem a kojencem metodikou Evy Kiedroňové včetně hlídání dětí (u nejmenších dětí zaručuji správnou manipulaci). Ve cvičebních jednotkách pro rodiče s dětmi a předškolní děti nesměřuji k pohybové specializaci, ale naopak se zaměřuji na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního, tak netradičního a respektuji vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti dětí. Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi připravuji v souladu s psychomotorickou vyspělostí dětí s cílem inspirovat rodiče k všestrannému rozvoji dítěte v domácím prostředí a tím podpořit jejich společnou činnost. Kreativní program pro rodiče s dětmi od 2 let (Studio pro nejmenší) je vhodné jako příprava pro vstup do mateřské školy.

Pedagogické vzdělání
 
2007 – 2008 Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Pedagogická
Studijní program: Doplňující pedagogické studium studijního programu celoživotního vzdělávání
Studijní obor: Vychovatel – pedagog volného času
 
Kurzy a odborné semináře
 
2015                           Institut vzdělávání Evy Kiedroňové
Odborný doškolovací seminář „Cvičení na gymballu a overballu“
 
2015                           Zdravotnické zařízení MČ Praha 4
Kurz pro chůvy do zahájení povinné školní docházky zakončený zkouškou z profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 
2014                           Avedonna Agency, s. r. o.
Odborný kurz pro chůvy
 
2010                           ČASPV – ACI
Cvičitelský kurz specializovaný na cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi:   Cvičitel 1. třídy
 
2009                           Baby club Kenny Evy Kiedroňové
Odborný seminář „Něžná náruč rodičů“
 
2007                           Mgr. Jana Hašplová
Lektorský výcvikový kurz masáží dětí a kojenců:                                                        1. stupeň
 
2006                           ČASPV – ACI
Cvičitelský kurz specializovaný na cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi:   Cvičitel 2. třídy
 
2001                           ČAPSV
Cvičitelský kurz specializovaný na cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi:   Cvičitel 3. třídy
 
1989                           ČASPV
Cvičitelský kurz v odvětví všeobecné gymnastiky:                                                       Cvičitel 3. třídy
 
 
Pedagogická praxe
 
2016 - současnost                             Studio Beyond s. r. o.
Lektorka Studia bez maminky
Chůva v dětském koutku
 
2014                                                   TyMo, o. s.
Cvičitelka rodičů s dětmi
 
2014 – současnost
Chůva
 
2012 – současnost                             Studio Beyond s. r. o.
Cvičitelka předškolních dětí a rodičů s dětmi
Lektorka masáží dětí a kojenců
Lektorka správné manipulace s dítětem metodikou Evy Kiedroňové
Lektorka jednorázových kreativních programů
Lektorka narozeninových oslav
 
2011 – současnost                             TJ – Střížkov
Cvičitelka předškolních dětí a rodičů s dětmi
Lektorka Mimi Studia
Lektorka Studia pro nejmenší
Lektorka Studia bez maminky
 
2009 – 2010                                       Dětské centrum Pod smrkem
Lektorka kurzu Miniškolička
 
2008 – 2009                                       Welness centrum Radlice
Cvičitelka rodičů s dětmi
 
2007 – 2011                                       Centrum volného času
Cvičitelka předškolních dětí a rodičů s dětmi
Lektorka Studia pro nejmenší
Lektorka masáží dětí a kojenců
Lektorka správné manipulace s dítětem metodikou Evy Kiedroňové
 
2002 – 2010                                       Squash Sport s. r. o.
Cvičitelka předškolních dětí a rodičů s dětmi
 
1999 – 2002                                       Sportcentrum Duo
Cvičitelka předškolních dětí
 
1989 – současnost                             TJ – Střížkov
Cvičitelka předškolních dětí a rodičů s dětmi