Cvičení rodičů s dětmi od 12 měsíců

- je určeno dětem od 12 do 24 měsíců s doprovodem rodičů (chodící začátečníci, děti chodící, které již nekombinují chůzi s lezením)
- cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti
- cvičení hrou s využitím tradičního a netradičního náčiní (obruče, padák, švihadla, šátky, drátěnky a další), písniček a říkadel
- pohybové hry s říkadly
- napodobivé hry
- akrobacie – cvičení na rodiči (průprava na obratnost, neobvyklé polohy těla)
- hudebně pohybová činnost (zpěv, rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů, taneček za doprovodu zpěvu)
- využití náčiní v hlavní části cvičební jednotky (tunely, nášlapné mety, lana a další)
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj rozumového vývoje