GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 
Aby mohly nabízené kurzy a hlídání dětí fungovat, je třeba zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů je Markéta Techlová, IČO: 44279329.
 

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:

 
-    Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi, cvičení a kreativní programy pro děti bez doprovodu rodičů, instruktážní kurzy masáží dětí a kojenců, instruktážní kurzy správné manipulace s novorozencem a kojencem, narozeninové programy a hlídání dětí.
-    Za tímto účelem zpracovávám následující údaje: Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, číslo bankovního účtu, jméno a příjmení Vašeho dítěte včetně data narození, jeho zdravotní stav, kurz, který navštěvuje, seznam a telefonní čísla osob, které mohou dítě odevzdávat a přebírat. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, tedy organizace kurzů a hlídání dětí. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání kurzu, programu či hlídání a po zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracovávání.
-     Údaje na přihlášce používám jen pro své účely, které se týkají kurzů (nabídka novinek, aktuálních a navazujících kurzů, jednorázových kreativních programů, jednorázových lekcí cvičení, hlídání dětí, zasílání potvrzujících e-mailů v souvislosti s rezervací na Vámi vybraný kurz, lekci či program včetně platebních údajů, zasílání provozních řádů a přihlášek e-mailem, vystavování dokladů o zaplacení (faktury a stvrzenky), případná nemoc z mé strany a případné zrušení lekce či programu, komunikace ohledně absencí a náhrad). Údaje o zdravotním stavu dítěte jsou pro mě důležité z důvodu případné kontraindikace cviků, volby vhodných pomůcek, náčiní a odměn v souvislosti s věkem dětí a případnou alergií a z důvodu případného úrazu dítěte během kurzu, lekce, programu či hlídání.
-     Abych Vás mohla informovat o novinkách, aktuálních a navazujících kurzech, jednorázových kreativních programech, jednorázových lekcí cvičení a hlídání dětí, zpracovávám Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který mi poskytujete při vyplnění přihlášky a který můžete kdykoliv odvolat.
-     Pro informování o aktuální nabídce kurzů a souvisejících služeb mám vytvořen web, jenž je spravován administrátorem, který tak má možnost číst Váš první příchozí e-mail. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se správou webu a pouze v nezbytném rozsahu. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Návštěvníci mého webu nejsou mnou ani správcem monitorováni.
-    Souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, máte právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu a právo na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.
-    Máte možnost nesouhlasit s jednotlivými účely. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na výmaz osobních údajů.