Cvičení pro kluky a holčičky od 6 do 9 let

- je určeno dětem od 6 do 9 let bez doprovodu rodičů
- cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního, tak netradičního (míče, šátky, obruče, švihadla, lana….)
- pohybové hry
- cvičení při hudbě
- průpravné cviky
- akrobacie (převaly, kolébky, kotouly vpřed, svíčky….)
- závodivé hry
- relaxační cvičení