Mimi studio od 9 měsíců

- je určeno rodičům s dětmi od 9 měsíců (lezoucí a začínající chodit)
- kurz podporuje sociální a psychomotorický vývoj dětí v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí a je inspirací pro všestranný rozvoj dítěte v domácím prostředí
- nácvik pohybového vývoje s využitím náčiní a nářadí především na podporu lezení (tunely, hadice, obruče, lavičky, žíněnky a další)
- posilování rodičů s dítětem v náruči, podpora vývoje dítěte v náruči
- akrobacie – cvičení na rodiči (průprava na obratnost, neobvyklé polohy těla)
- škádlivky
- pohybové hry s říkadly, napodobivé hříčky
- cvičení na overballech nebo gymballech
- rozvoj jemné motoriky - výtvarná a pracovní výchova (MODELÍNA, VOSKOVÉ KOULE, PRSTOVÉ BARVY s využitím rozmanitých tvořítek, dlaňových štětců, dlaňových tiskátek a dalších)
- rozvoj rozumového vývoje (zpěv, rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů, prohlížení mini knížek, vyšívání a další)