Mimi studio od 9 měsíců

- je určeno rodičům s dětmi od 9 měsíců (lezoucí až začínající chodit)
- kurz se zaměřením na jemnou motoriku, který podporuje sociální a psychomotorický vývoj dětí v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí a je inspirací pro všestranný rozvoj dítěte v domácím prostředí
- zájmová činnost tělovýchovná (pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního, tak netradičního)
- zájmová činnost hudebně pohybová (zpěv, rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů, tanec s dítětem v náruči)
- zájmová činnost výtvarná a pracovní (modelína, voskové koule, prstové barvy)