Mimi cvičení od 9 měsíců

- je určeno rodičům s dětmi od 9 měsíců (plazící, lezoucí až do doby, než začnou chodit)
- cvičení podporuje sociální a psychomotorický vývoj dětí v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí a je inspirací pro všestranný rozvoj dítěte v domácím prostředí
- základní informace o správné manipulaci s kojencem po 9 měsíci věku nebo od doby, kdy začne lézt
- cvičení hrou s využitím tradičního a netradičního náčiní (karimatky, padák, obruče, overbally, geometrické tvary,  míčky, hadice, látkové pleny a krabičky, PET lahve a kolíčky a další), písniček a říkadel
- pohybové hry s říkadly
- napodobivé hry
- posilování rodičů s dítětem v náruči
- akrobacie – cvičení na rodiči (průprava na obratnost, neobvyklé polohy těla)
- hudebně pohybová činnost (zpěv, rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů, taneček s dítětem v náruči)
- využití náčiní a nářadí pro nácvik pohybového vývoje (tunely, obruče, hadice, žíněnky a další)
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj rozumového vývoje