Mimi cvičení od 9 měsíců

- je určeno rodičům s dětmi od 9 měsíců (lezoucí a začínající chodit)
- cvičení podporuje sociální a psychomotorický vývoj dětí v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí a je inspirací pro všestranný rozvoj dítěte v domácím prostředí
- základní informace o správné manipulaci s kojencem po 9 měsíci věku metodikou Evy Kiedroňové
- cvičení hrou s využitím tradičního a netradičního náčiní (karimatky, padák, obruče, overbally, geometrické tvary, míčky, hadice, gymbally, látkové pleny a krabičky, PET lahve a kolíčky), písniček a říkadel
- pohybové hry s říkadly, škádlivky a napodobivé hry
- posilování rodičů s dítětem v náruči, podpora vývoje dítěte v náruči
- akrobacie – cvičení na rodiči (průprava na obratnost, neobvyklé polohy těla)
- hudebně pohybová výchova (zpěv, rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů, taneček s dítětem v náruči za doprovodu hudební nahrávky)
- využití náčiní a nářadí pro nácvik pohybového vývoje (tunely, obruče, hadice, lavičky, žíněnky, žebřiny a další)
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj rozumového vývoje