Studio pro nejmenší

- je určeno dětem od 2 do 5 let s doprovodem rodičů
- zahrnuje 4 zájmové činnosti, které jsou tematicky zaměřené (např. OBLOHA, BARVY A TVARY, JARO, ZOO, VESNICE, VÁNOCE, VELIKONOCE) a OPIČÍ DRÁHU ke stimulaci plosek nohou
- zájmová činnost tělovýchovná (pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního (např. obruče, švihadla), tak netradičního (např. padák, peříčka)
- zájmová činnost hudebně pohybová (zpěv, tanec a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů)
- zájmová činnost výtvarná a pracovní (malování, trhání, lepení, navlékání, modelování – není důležitý výsledek, ale radost z činnosti!)
- zájmová činnost literárně – dramatická (společné čtení či prohlížení knížek a obrázkové karty s říkankami)
- vhodné jako příprava pro vstup do mateřské školy
- komorní skupina 8 dětí