Mimi cvičení od 9 měsíců

- je určeno rodičům s dětmi od 9 do 12 měsíců (děti plazící, lezoucí až do doby, než začnou chodit)
- cvičení je vhodné jak pro mladší děti, které splňují výše uvedené dovednosti nebo také pro starší děti, které stále lezou nebo chůzi kombinují s lezením
- cvičení podporuje sociální a psychomotorický vývoj dětí v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí a je inspirací pro všestranný rozvoj dítěte v domácím prostředí
- cvičení hrou s využitím tradičního a netradičního náčiní (např. karimatky, padák, obruče, overbally, geometrické tvary, míčky, hadice, PET lahve a kolíčky) za doprovodu písniček
a říkadel
- nácvik správné manipulace
- pohybové hry s říkadly
- napodobivé hry
- hudebně pohybová činnost (zpěv, tanec a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů)
- posilování rodičů s dítětem v náruči
- akrobacie - cvičení na rodiči (průprava na obratnost, neobvyklé polohy těla)
- využití náčiní a nářadí pro nácvik pohybového vývoje (např. tunely, obruče, hadice, žíněnky, bedny, kladiny)
- rozvoj jemné a hrubé motoriky
- rozvoj rozumového vývoje