Cvičení předškolních dětí od 3 do 6 let

-    je určeno dětem od 3 do 6 let bez doprovodu rodičů
-    cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti
-    pohybové hry a cvičení s využitím tradičního a netradičního náčiní (např. obruče, švihadla, disky, míče, overbally) za doprovodu písniček a říkadel
-    závodivé hry
-    hudebně pohybová činnost (zpěv, tanec a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů)
-    využití náčiní a nářadí v hlavní části cvičební jednotky, která je organizována formou „OPIČÍ DRÁHY“ (např. tunely, kužely, koordinační žebřík, nášlapné mety, plastová kladina, žíněnky)
-    rozvoj jemné a hrubé motoriky
-    rozvoj rozumového vývoje