Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 5 let

- je určeno dětem od 2 do 5 let s doprovodem rodičů (chodící pokročilí - dětem, které neabsolvovaly kurz pro chodící začátečníky, doporučujeme tento kurz až od 2,5 let)
- cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti
- pohybové hry a cvičení s využitím tradičního a netradičního náčiní (např. obruče, švihadla, padák, peříčka) za doprovodu písniček a říkadel
- závodivé hry
- hudebně pohybová činnost (zpěv, tanec a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů)
- akrobacie – cvičení na rodiči (průprava na obratnost, neobvyklé polohy těla)
- využití náčiní a nářadí v hlavní části cvičební jednotky, která je organozována formou "OPIČÍ DRÁHY" (např. tunely, chůdy, mini trampolína, žíněnky, bedny, kladiny)
- využití rozmanitého náčiní ke stimulaci plosek nohou
- rozvoj jemné a hrubé motoriky
- rozvoj rozumového vývoje