Mimi studio od 9 měsíců

- je určeno rodičům s dětmi od 9 do 12 měsíců (děti lezoucí až začínající chodit)
- vhodné jak pro mladší děti, které splňují výše uvedené dovednosti nebo také starší děti, které stále lezou nebo chůzi kombinují s lezením

- kurz se zaměřením na jemnou motoriku, který podporuje sociální a psychomotorický vývoj dětí v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí a je inspirací pro všestranný rozvoj dítěte
v domácím prostředí
- zahrnuje 3 zájmové činnosti
- zájmová činnost tělovýchovná (pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního (např. obruče, balonky), tak netradičního (např. padák, nafukovací kruhy)
- zájmová činnost hudebně pohybová (zpěv, tanec a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů)
- zájmová činnost výtvarná a pracovní (MODELÍNA, VOSKOVÁ KOULE, PRSTOVÉ BARVY - není důležitý výsledek, ale radost ze společné činnosti)