Cvičení rodičů s dětmi od 12 měsíců

- je určeno dětem od 12 do 24 měsíců s doprovodem rodičů (chodící začátečníci, děti chodící, které již nekombinují chůzi s lezením)
- cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti
- cvičení hrou s využitím tradičního a netradičního náčiní (např. obruče, padák, švihadla, šátky, drátěnky) za doprovodu písniček a říkadel
- pohybové hry s říkadly
- napodobivé hry
- hudebně pohybová činnost (zpěv, tanec a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů)
- akrobacie – cvičení na rodiči (průprava na obratnost, neobvyklé polohy těla)
- využití náčiní a nářadí pro nácvik pohybového vývoje (např.tunely, nášlapné mety, lana, žíněnky, bedny, kladiny)
- využití rozmanitého náčiní ke stimulaci plosek nohou
- rozvoj jemné a hrubé motoriky
- rozvoj rozumového vývoje