Jednorázové kreativní programy

- jsou určeny rodičům s dětmi od 2 do 5 let
- zahrnují 3 zájmové činnosti, které jsou tematicky zaměřené (např. VELIKONOCE, VÁNOCE, MIKULÁŠ)
zájmová činnost tělovýchovná (pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního (např. obruče, švihadla), tak netradičního (např. padák, papír)
- zájmová činnost hudebně pohybová (zpěv, tanec a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů)
- zájmová činnost výtvarná a pracovní (stříhání, malování, trhání, lepení, navlékání - není důležitý výsledek, ale radost ze společné činnosti!)
- dárek

NABÍDKU JEDNORÁZOVÍCH STUDIÍ NALEZNETE PŘED PLÁNOVANÝM TERMÍNEM V AKTUALITÁCH!