Mimi cvičení od 4 měsíců

- je určeno rodičům s kojenci od 4 do 9 měsíce (děti ležící až do doby, než se začnou plazit nebo lézt)
- děti jsou ideálně rozděleny do dvou skupin dle dosažených dovedností a to na skupinu dětí, které se nepřetáčejí do polohy na bříško a skupinu dětí, které se již do polohy na bříško samostatně přetáčejí (v případě přihlášení malého počtu zájemců jsou děti sloučeny do jedné skupiny)
- cvičení podporuje sociální a psychomotorický vývoj dětí v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí a je inspirací pro všestranný rozvoj dítěte v domácím prostředí
- cvičení hrou s využitím tradičního a netradičního náčiní (kojenecké hračky, vodolepky, overbally, gymbally, plenky, plyšáci a další) za doprovodu písniček a říkadel
- součástí 1 lekce jsou základní informace o správné manipulaci s kojencem
- nácvik správné manipulace
- škádlivky
- pohybové hry s říkadly
- zpěv a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů
- posilování rodičů s dětmi v náruči
- rozvoj pohybového vývoje dítěte
- rozvoj jemné a hrubé motoriky
- rozvoj rozumového vývoje
- v případě zájmu je možné cvičení zkombinovat s výukou kojenecké masáže

Skupinové lekce dle aktuální nabídky.