GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 
Aby mohly nabízené Kurzy a hlídání dětí fungovat, je třeba zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů je Markéta Techlová, IČ: 44279329.
 

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:

 
- Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi, cvičení a kreativní programy pro děti bez doprovodu rodičů, instruktážní Kurzy masáží dětí a kojenců, instruktážní Kurzy správné manipulace s kojencem, narozeninové programy a hlídání dětí.
- Za tímto účelem zpracovávám následující údaje: Vaše jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, adresa, číslo bankovního účtu, jméno a příjmení Vašeho dítěte včetně data narození, jeho zdravotní stav, Kurz, který navštěvuje, seznam a telefonní čísla osob, které mohou dítě odevzdávat a přebírat. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění Smlouvy, tedy organizace Kurzů a hlídání dětí. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání Kurzu, programu či hlídání a po zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracovávání.
- Údaje na Přihlášce používám jen pro své účely, které se týkají Kurzů (nabídka novinek, aktuálních a navazujících Kurzů, jednorázových kreativních programů, jednorázových lekcí cvičení, hlídání dětí, zasílání potvrzujících e-mailů v souvislosti s rezervací na Vámi vybraný Kurz, lekci či program včetně platebních údajů, zasílání, Obchodních podmínek, Provozních řádů, Přihlášek, Potvrzeních o bezinfekčnosti a Mimořádných bezpečnostních a hygienických pravidel e-mailem, vystavování dokladů o zaplacení (faktury a stvrzenky), případná nemoc lektora/lektorky strany a případné zrušení Kurzu, lekce či programu, komunikace ohledně absencí a náhrad). Údaje o zdravotním stavu dítěte jsou pro mě důležité z důvodu případné kontraindikace cviků, volby vhodných pomůcek, náčiní a odměn v souvislosti s věkem dětí a případnou alergií a z důvodu případného úrazu dítěte během Kurzu, lekce, programu či hlídání. Tyto údaje včetně Vašeho telefonního čísla má k dispozici v Kurzech bez doprovodu rodičů též zastupující lektor a to z výše uvedených důvodů a také, aby Vás mohl kontaktovat v případě problému nebo úrazu, který by se vyskytl u dítěte v průběhu lekce. U Kurzu Studio bez maminky zpracováváme též kopii průkazu zdravotního pojištění dítěte a to z důvodu případného úrazu nebo jiného zdravotního problému dítěte během programu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš Souhlas, který mi poskytujete při vyplnění Přihlášky a který můžete kdykoliv odvolat.
- U dětí, které navštěvují Kurzy bez doprovodu rodičů v TJ - Střížkov, TJ - Střížkov zpracovává v souvislosti s Členstvím jméno a příjmení dítěte, adresu, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo, e-mail, oddíl. Tyto údaje jsou uvedeny na Přihlášce k řádnému Členství, kterou TJ - Střížkov (IČ: 00541338) zpracovává po zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro její zpracování.
- Abych Vás mohla informovat o novinkách, aktuálních a navazujících Kurzech, jednorázových kreativních programech, jednorázových lekcí cvičení a hlídání dětí, zpracovávám Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
- Pro informování o aktuální nabídce Kurzů a souvisejících služeb mám vytvořen web, jenž je spravován administrátorem, který tak má možnost číst Váš první příchozí e-mail. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se správou webu a pouze v nezbytném rozsahu. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného Souhlasu neposkytuji. Návštěvníci mého webu nejsou mnou ani správcem monitorováni.
- Souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, máte právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu a právo na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Máte možnost nesouhlasit s jednotlivými účely. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na výmaz osobních údajů.

Kontaktní údaj pro uplatnění práv je e-mailová adresa info@cviceni-deti-rodice.cz přesměrovaná na e-mailovou adresu detimarketa@seznam.cz