Cvičení rodičů s dětmi od 18 měsíců

- je určeno dětem od 18 (možno i mladší) do 24 měsíců s doprovodem rodičů (chodící)
- cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti
- cvičení hrou s využitím tradičního a netradičního náčiní (obruče, švihadla, šátky, drátěnky a další), písniček a říkadel
- pohybové hry s říkadly, škádlivky a napodobivé hry
- akrobacie – cvičení na rodiči (průprava na obratnost, neobvyklé polohy těla)
- hudebně pohybová výchova (zpěv, rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů, taneček za doprovodu hudební nahrávky)
- využití náčiní a nářadí v hlavní části cvičební jednotky (tunely, nášlapné mety, lana, lavičky, žíněnky, žebřiny a další)
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj rozumového vývoje