Cvičení předškolních dětí od 3 do 7 let

- je určeno dětem od 3 let bez doprovodu rodičů
- cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti
- pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního, tak netradičního (obruče, švihadla, disky, ježkové mini míče a další)
- hudebně pohybová výchova s využitím hudby, písniček, říkadel a hudebních nástrojů
- využití náčiní a nářadí v hlavní části cvičební jednotky, která je organizována formou „OPIČÍ DRÁHY“ (tunely, tyče a kužely, koordinační žebřík, balanční kotouče a nášlapné mety, plastová kladina, žíněnky a další)
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj rozumového vývoje